Sta je PDW u krvi

Šta je PDW u krvi, njegovo značenje i koje su normalne vrednosti

Jedan od parametara koji igra značajnu ulogu u okrivanju raznih oboljenja je i PDW u krvi, što je skraćenica od Platelet distribution width, a predstavlja raspodelu trombocita po volumenu.

I mada su ljudi skloni da samostalno vrše tumačenje krvne slike, treba imati u vidu da to svakako treba da učini nadležni lekar, kako bi mogao da predloži i odgovarajuću terapiju.

Podrazumeva se da svaki čovek treba da se informiše o tome šta koji paramatar podrazumeva, te koje su normalne vrednosti za PDW u krvi, recimo, ali uvek treba poslušati reč stručnjaka.

Šta je KKS?

Sa ciljem procene opšteg zdravstvenog stanja na prvom mestu, lekar preporučuje pacijentu da uradi KKS, odnosno kompletnu krvnu sliku.

Takva vrsta analize se vrši i kada postoji sumnja na neku infekciju ili poremećaj u vidu anemije i slično. Ali i generalno zarad provere stanja zdravlja pacijenta, a prilikom redovnih zdravstvenih pregleda.

Kada se radi kompletna krvna slika?

Izuzev redovne kontrole, koja se u zavisnosti od zdravstvenog stanja preporučuje na šest meseci do godine dana uglavnom, postoje situacije kada je neophodno u najkraćem roku izvaditi krv, kako bi lekar protumačio krvnu sliku, odnosno parametre koji je čine.

Osnovni cilj koji laboratorijska analiza krvne slike ima jeste da omogući nadležnom lekaru uvid u to da li postoje neke promene, koje bi trebalo da budu sanirane.

Krvna slika predstavlja tek jednu od mnogih analiza, iako se ne može osporiti da je najzastupljenija, pa ljudi neretko i samoinicijativno njoj pribegavaju kada imaju neku infekciju, recimo.

Kratko tumačenje analiza

Ukoliko baš nemate strpljenja da sačekate da odete kod doktora, koji će vam dati stručno tumačenje parametara krvne slike, te shodno tim rezultatima i da vas uputi na dodatne analize ili iznese preporuku daljeg lečenja, dobro bi bilo da znate i da kompletna krvna slika uključuje sledeće parametre:

– broj leukocita

– broj eritocita

– broj trombocita

– eritrocitne konstante (MCV, MCH, MCHC, RDW)

– trombocitne konstante (MPV, PDW)

– hemoglobin

– hematokrit

– diferencijalnu krvnu sliku (što su vrednosti podvrsta leukocita)

Ukratko, eritrociti su crvena krvna zrnca (RBC) i njihova osnovna funkcija u organizmu vezana je transport kiseonika do ćelija. Kvalitet eritrocita se utvrđuje na osnovu vrednosti eritrocitne konstante, koja podrazumeva nivo koncentracije hemoglobina i hematokrita u njima.

Bela krvna zrnca ili leukociti (WBC) imaju ulogu odbrambenih snaga ljudskog organizma, uzevši u obzir da je njihova primarna uloga vezana za zaštitu organizma. Ukupno je pet vrsta leukocita, a svi nastaju u koštanoj srži. Upravo na osnovu vrednosti leukocita se može utvrditi da li u organizmu postoji neka virusna ili bakterisjka infekcija.

Koja je uloga trombocita u organizmu?

Ćelije čija je osnovna funkcija da omoguće zgrušavanje krvi u organizmu nazivaju se trombociti (PLT).

Jednostavno, ako je vrednost trombocita u propisanim granicama, to znači da organizam nema nikakvih poteškoća kada je u pitanju proces zgrušavanja krvi.

Ali ako je njihova vrednost značajno povišena, to znači da u organizmu, zbog pojačanog zgrušavanja krvi, može da dođe recimo do pojave krvnog ugruška. Sa druge strane, sklonost ka krvarenju je posledica manjka trombocita, mada niže vrednosti trombocita mogu biti prisutne i kod obolelih od hepatitisa C ili osoba kod kojih je dijagnostikovan malignitet, odnosno koje su na hemioterapiji.

Da bi bile utvrđene morfološke osobine trombocita, potrebno je uzeti u obzir dve vrednosti i to PDW i MPV.

Šta je MPV u krvi?

Prosečni volumen trombocita, odnosno MPV (Mean platelet volume) ukazuje na to koje su veličine trombociti u organizmu pacijenta.

Na osnovu tih rezultata se stiče jasnija slika i o funkcionalnosti samih trombocita.

Šta je PDW u krvi?

Najjednostavnije bi bilo reći da PDW u krvi ima za cilj pruži lekaru jasan uvid u to kog oblika su trombociti i koja je njihova veličina. Upravo zahvaljujući tim rezultatima, doktor može da utvrdi i kako funkcioniše koštana srž, odnosno da li ima potrebe da pacijent radi eventualno i neke dodatne analize.

Kada su krvne pločice, odnosno trombociti većih razmera, smatra se da su one mlađe. Nasuprot tome, ako su trombociti manjih razmera, tada se njihova starost procenjuje na nekoliko dana.

PDW u krvi značenje

Skraćenica od Platelet distribution width, PDW zapravo predstavlja raspodelu trombocita po obliku i veličini.

Kada se posebno gleda PDW?

Postoje situacije kada je naročito važno da bude uzet u obzir i ovaj parametar. Tačnije, lekar koji posumnja da postoji problem sa trombocitima kod pacijenta će, sasvim sigurno zatražiti da bude urađena kompletna analiza krvi, kako bi video koju vrednost ima PDW krvna slika, te nakon toga možda preporuči i neke druge, dodatne analize.

Ukoliko pacijent ima sklonost ka kvarenju i iz manjih rana, odnosno posekotina, te ako relativno često ima krvarenje ili iz nosa ili iz digestivnog trakta, preporučuje se analiza. Takođe, kada se iz neobjašnjivog razloga kod pacijenta javljaju podlivi ili modrice, lekar će najverovatnije preporučiti analizu krvi, kako bi na osnovu PDW vrednosti mogao da utvrdi i u čemu je problem, te da naravno u skladu sa time predloži i način lečenja.

PDW u krvi – normalne vrednosti 

Svaka referentna laboratorija na rezultatima analiza krvi navodi i koje su normalne vrednosti za koji parametar, a na osnovu same analize, odnosno karakteristika aparata, pa sve što pročitate van toga, svakako treba uzimati sa rezervom.

Može se naći podatak da je normalna vrednost za PDW u krvi15 – 17

https://ns-lab.rs/hematologija.php Tumačenje takvih rezultata je savsim jasno i ukazuje na to da su trombociti u organizmu tog pacijenta uglavnom iste veličine.

Povišen PDW u krvi

Ako je PDW u krvi visok pretpostavka je da koštana srž ne proizvodi dovoljno trombocita, te da postoji neki problem, koji može imati različite uzroke.

Zašto je PDW u krvi povišen?

Razlozi za pojavu ovakvih rezultata su brojni, ali svakako će lekar proceniti da li je potrebno da pacijenta uputi i na dodatne analize.

PDW u krvi je povišen najčešće kada postoji neki zapaljenski proces u organizmu, odnosno određene infektivne bolesti.

Međutim, rezultati mogu biti takvi i ukoliko je upitanju anemija, ali i neki oblik kancera, s tim što PDW u krvi može biti viši od normalnih vrednosti i kod pacijentkinja koje redovno konzumiraju kontraceptivne pilule. Zato i jeste važno da lekar prethodno bude upoznat sa stanjem samog pacijenta i lekovima koje eventualno konzumira.

Snižen PDW u krvi

Ukoliko je vrednost ovog parametra u krvi niža, to znači da da je veličina trombocita različita, odnosno da su njihovi i veličina i oblik različiti.

I na osnovu ovakvih rezultata očigledno je da kod tog pacijenta takođe postoji probem u funkcionisanju koštane srži, te se podrazumeva da će lekar na osnovu prethodnih informacija o stanju pacijenta biti u mogućnosti da proceni da li je potrebno da budu izvršene i druge analize.

Kada je PDW u krvi nizak?

Do pojave nižih vrednosti ovog parametra mogu da dovedu različite virusne infekcije, a među njima i mononukleoza, hepatitis ili male boginje.

Ipak, snižen PDW u krvi može ukazivati i na neke vrste maligniteta, s tim da i preterana konzumacija određenih medikamenata može dovesti do nižih vrednosti tog parametra.

6 thoughts on “Šta je PDW u krvi, njegovo značenje i koje su normalne vrednosti”

Leave a Comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *